Start Aktualności Duże postępy we wzmacnianiu zabezpieczeń przeciwpowodziowych na rzece Biała Głuchołaska

Duże postępy we wzmacnianiu zabezpieczeń przeciwpowodziowych na rzece Biała Głuchołaska

przez Nysa Hot

Trwa intensywnie prowadzony przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu remont i wzmocnienie zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Głuchołazach. Infrastruktura, chroniąca lokalnych mieszkańców przed wezbraniami, zostanie kompleksowo rozbudowana na odcinku o łącznej długości 2 kilometrów. Dzięki tym działaniom o ponad 6 hektarów zmniejszy się powierzchnia zalewowa w centrum miasta.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Głuchołaz i zabudowy jedno oraz wielorodzinnej, a także zakładów przemysłowych. Zakres robót dostosowano do „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej wodowskazu w Bardzie”. Inwestycja wypełnia również założenia Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla południa Polski, ponieważ ochrona miasta Głuchołazy znajduje się na liście działań strategicznych dla regionu wodnego Środkowej Odry.

Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Głuchołazy poprzez wykonanie prac budowlanych na rzece Białej Głuchołaskiej i na jej brzegach. W ramach działań przewidziano między innymi budowę nowych budowli przeciwpowodziowych – wałów, murków wałowych i półgurtów wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie oraz rozbudowę połączoną z remontem istniejącego muru regulacyjno-oporowego zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Białej Głuchołaskiej. Znikną odsypiska w korycie rzeki, a naturalny przekrój koryta zostanie przywrócony między innymi dzięki konserwacji istniejących ubezpieczeń brzegowych, wykonaniu i odtworzeniu opasek brzegowych czy wylotów rurociągu kanalizacji deszczowej. Podwyższony zostanie między innymi istniejący mur oporowy na odcinku od zakładu Schattdecor do mostu kolejowego i kładki pieszej.

Jednocześnie wykonawca robót jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich norm przyrodniczych oraz warunków minimalizacji ingerencji w środowisko naturalne koryta rzeki Białej Głuchołaskiej. Roboty budowlane są prowadzone pod stałym nadzorem ichtiologicznym oraz nie są wykonywane w okresie ochronnym. Dotyczy to ograniczenia negatywnego wpływu na występujące na remontowanym odcinku rzeki siedliska ryb, w szczególności lipienia i śliza. 

– Głuchołazy to kolejna miejscowość na południu naszego kraju, której mieszkańcy, dotychczas narażeni na negatywne oddziaływanie fal wezbraniowych i powodziowych, będą mogli czuć się bezpieczniej. Prowadzona w tym mieście przez Wody Polskie inwestycja, to element szerokiego planu wzmacniania bezpieczeństwa w zlewni Nysy Kłodzkiej oraz w całym dorzeczu Odry, zgodnie z przyjętą wieloletnią strategią działań. To między innymi remont i modernizacja istniejących obiektów hydrotechnicznych, ale także budowa całkowicie nowych urządzeń, wydatnie chroniących lokalnych mieszkańców i ich mienie oraz infrastrukturę miejską, usługową i przemysłową – mówi Mariusz Przybylski, dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2020 roku, a za ich realizację odpowiada Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc z Ozimka. Koszt inwestycji to ponad 11 mln złotych. Zgodnie z planowanym harmonogramem roboty mają się zakończyć pod koniec 2022 roku. Wykonawca dodatkowo zapewnił gwarancję na 48 miesięcy po sfinalizowaniu zadania

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zatwierdź