Start Aktualności Głuchołazy i ich mieszkańcy jeszcze lepiej zabezpieczeni przed powodzią

Głuchołazy i ich mieszkańcy jeszcze lepiej zabezpieczeni przed powodzią

przez Nysa Hot

Rozbudowana kompleksowo na odcinku o łącznej długości 2 kilometrów infrastruktura przeciwpowodziowa służy już mieszkańcom i ich mieniu w Głuchołazach w województwie opolskim. Wszystko dzięki pracom remontowym i wzmocnieniu zabezpieczeń na rzece Biała Głuchołaska, zrealizowanym przez Wody Polskie w taki sposób, aby nie powtórzył się kataklizm, jaki dotknął miasto w 1997 czy 2014 roku.
Tereny przyległe do rzeki Białej Głuchołaskiej w Głuchołazach  to przede wszystkim obszary zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz kluczowe dla miasta zakłady przemysłu papierniczego i spożywczego. Wydatnie wzmocnione ubezpieczenia przeciwpowodziowe pozwalają zmniejszyć powierzchnię zalewów w centrum miasta Głuchołazy o ponad 6 hektarów. Osiągnięcie powyższych celów jest zgodne z zapisami „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej powyżej wodowskazu Bardo” oraz wypełnia również założenia Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w tym regionie. W ramach inwestycji wykonano lub rozbudowano zabezpieczenia przeciwpowodziowe na rzece Białej Głuchołaskiej i jej brzegach. Zrealizowano między innymi budowę nowych budowli przeciwpowodziowych – wałów, murków wałowych i półgurtów wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie oraz rozbudowę połączoną z remontem istniejącego muru regulacyjno-oporowego, zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Białej Głuchołaskiej. Naturalny przekrój koryta został przywrócony między innymi dzięki konserwacji istniejących ubezpieczeń brzegowych, wykonaniu i odtworzeniu opasek brzegowych czy wylotów rurociągu kanalizacji deszczowej oraz usunięciu odsypisk. Podwyższony został między innymi istniejący mur oporowy na odcinku od zakładu Schattdecor do mostu kolejowego i kładki pieszej.

Wykonawca robót był zobowiązany do przestrzegania wszelkich norm przyrodniczych oraz warunków minimalizacji ingerencji w środowisko naturalne koryta rzeki Białej Głuchołaskiej. Roboty budowlane były prowadzone pod stałym nadzorem ichtiologicznym i nie były wykonywane w okresach ochronnych dla występujących na rzece siedlisk ryb, w szczególności lipienia i śliza.

– Zakończona przez Wody Polskie inwestycja w Głuchołazach to element precyzyjnego planu wzmacniania bezpieczeństwa w zlewni Nysy Kłodzkiej oraz w całym dorzeczu Odry, zgodnie z przyjętą wieloletnią strategią działań. Zarówno remonty i rozbudowa istniejących budowli hydrotechnicznych, jak i budowa kolejnych obiektów, pozwalają na sukcesywne zwiększanie stopnia ochrony lokalnych mieszkańców, ich mienia oraz infrastruktury miejskiej, usługowej i przemysłowej. Głuchołazy to kolejna miejscowość na południu naszego kraju, której mieszkańcy, dotychczas narażeni na negatywne oddziaływanie fal wezbraniowych i powodziowych mogą czuć się bezpieczniej – mówi Mariusz Przybylski, dyrektor Wód
Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2020 roku, a za ich realizację odpowiadał Zakład Usług Hydrotechniczno-Melioracyjnych Wojciech Ferenc z Ozimka. Koszt inwestycji to ponad 11 mln 850 tysięcy złotych. Zadanie sfinansowano ze środków własnych budżetu państwa oraz ze środków z porozumienia z firmą Schattdecor sp. z o.o. w kwocie 990 tysięcy złotych. Wykonawca objął zadanie gwarancją na 4 lata.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zatwierdź