Start Aktualności Gorąca sesja w powiecie

Gorąca sesja w powiecie

przez Nysa Hot

28 sierpnia w Muzeum Powiatowym odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu. Początek o godz. 9.00. To będzie z pewnością jedna z najciekawszych sesji w tym roku. Wśród punktów obrad jest głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. W kuluarach mówi się, że może dojść do zmian w zarządzie. Transmisję obrad będzie można śledzić w Internecie.

PORZĄDEK OBRAD XX sesji Rady Powiatu:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie kworum,

c) przyjęcie protokołu z XIX sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Raport o stanie Powiatu Nyskiego za 2019 r.

a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Nysie.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2019 r.

a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2019 r.,

b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Nysie z wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2019 r.,

c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2019 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu,

d) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie,

e) dyskusja,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2019 r.,

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie z tytułu wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2019 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR”,

b) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Z Europejskiego Funduszu Społecznego,

c) zmiany uchwały nr XVIII/177/2020 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Nysie,

d) zmiany uchwały nr XVIII/187/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Nysie nr XXXVI/348/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., uchwałą nr V/52/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r., uchwałą nr X/106/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 września 2019 r.,

e) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

f) utworzenia na terenie powiatu nyskiego dwóch mieszkań chronionych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,

g) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

Foto: Starostwo Powiatowe w Nysie/ Facebook

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zatwierdź