Start Aktualności Grupa Azoty ZAK ze stabilnymi wynikami finansowymi

Grupa Azoty ZAK ze stabilnymi wynikami finansowymi

przez Nysa Hot

Grupa Azoty ZAK odnotowała w II kwartale 2022 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,2 mld zł oraz zysk netto w wysokości 201 mln zł. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 272 mln zł.

W I półroczu 2022 r. olbrzymi wpływ na sytuację gospodarczą miała agresja Rosji na Ukrainę, co przejawiło się poprzez historyczne, wysokie ceny gazu ziemnego oraz przerwanie łańcucha dostaw propylenu. Czynniki te doprowadziły do wzrostu kosztów działalności kędzierzyńskiej spółki. Pozytywny wpływ na wyniki miały z kolei osiągane poziomy cen produktów końcowych w kluczowych segmentach biznesowych.

W ujęciu narastającym w I półroczu 2022 r. Grupa Azoty ZAK wygenerowała 2,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, 454 mln zł zysku netto i 606 mln zł wyniku EBITDA.

– Rosyjska agresja na Ukrainę drastycznie zmieniła europejską rzeczywistość, również w wymiarze gospodarczym. Od miesięcy mamy do czynienia z gwałtownymi skokami cen głównych surowców do produkcji, problemami logistycznymi i niepewnością rynkową w kluczowych obszarach działalności. Pierwsze półrocze 2022 r. możemy zaliczyć do udanych – mimo wielu niemożliwych do przewidzenia trudności Spółka utrzymywała produkcję na maksymalnym poziomie. Drastycznie wysokie ceny gazu w III kwartale spowodowały konieczność ograniczenia pracy instalacji nawozowej do minimum, tj. do 43 proc. Co istotne, Grupa Azoty ZAK wprowadziła ograniczenia w produkcji jako jeden z ostatnich producentów w Unii Europejskiej. Niezależnie od wyzwań związanych z sytuacją na rynku surowcowym, w I półroczu 2022 roku Grupa Azoty ZAK zakończyła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Spółka realizowała również szereg zadań z zakresu Nowej Koncepcji Energetycznej, między innymi budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej oraz zabudowę nowej sprężarki tlenu. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 90 mln zł, co stanowi 84-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przed nami kolejne zadania z Planu Działalności Inwestycyjnej Spółki, w tym oczywiście inwestycje w ramach strategii Grupy Azoty do 2030 roku, a przede wszystkim projektu „Zielone  Azoty” – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Segment Oxoplast

W I półroczu Segment Oxoplast odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 870 mln zł (428 mln zł w II kwartale). Szczególnie w II kwartale widoczne były pierwsze symptomy spowolnienia rynkowego. Wysokie ceny podstawowych surowców, zwłaszcza gazu ziemnego, przekładały się na wysokie koszty produkcji i ceny produktów (istotnie wyższe niż zamorskich konkurentów), które ograniczały możliwości zakupowe klientów Segmentu, a w konsekwencji skutkowały obniżeniem rentowności produkcji. Rynek w dalszym ciągu borykał się z problemami logistycznymi, takimi jak niedobór kierowców, czy istotnymi ograniczeniami w przepustowości transportu kolejowego i portów morskich.

W całym I półroczu na rynku produktów Oxoplast panowała duża niepewność, która w połączeniu z przerwanym łańcuchem dostaw propylenu z Ukrainy i Rosji – co wynikało z obostrzeń sankcyjnych, oraz wysokimi cenami pozostałych surowców skutkowała koniecznością wdrożenia mechanizmu planowania krótkoterminowego. Część dostawców utrzymywała w tym czasie minimalne poziomy magazynowe. Problemy logistyczne, które dotknęły również kontrahentów, powodowały utrudnienia w realizacji zamówień.

Pozytywnym czynnikiem wpływającym na działalność Oxoplastu były wysokie kursy walut (EUR i USD), a także – czasowo – wysoki poziom notowań ICIS propylenu, tym samym produktów Segmentu.

W omawianym okresie występowały nieplanowane postoje instalacji, a Spółka ogłosiła wystąpienie Zdarzenia Siły Wyższej, które jest w mocy do chwili obecnej.

Segment Nawozy

Zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i półrocznym, znaczący wpływ na uzyskane przez Grupę Azoty ZAK wyniki miał Segment Nawozy, który w II kwartale osiągnął przychody na poziomie 708 mln zł. Decydujące znaczenie w minionym okresie miały historycznie najwyższe ceny gazu ziemnego, którego koszt zakupu stanowi już ponad 95% kosztów zużycia wszystkich surowców. Sytuację Segmentu zbilansowały wysokie ceny sprzedaży dla większości grup asortymentowych, spowodowane wojną na Ukrainie.

* * *

Grupa Azoty to zdecydowany lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największy projekt to Polimery Police, realizowany przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność surowcową kraju.

W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. to producent nawozów azotowych odznaczających się wyjątkowymi parametrami wysiewnymi oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów, w tym pierwszego polskiego plastyfikatora nieftalanowego. Kędzierzyńskie produkty, takie jak ZAKsan®, Salmag®, RSM®, Oxoviflex® i NOXy®, znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki: rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie chemicznym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Spółka posiada własną elektrociepłownię, port załadunkowy, świadczy specjalistyczne usługi laboratoryjne. Jest właścicielem i głównym sponsorem klubu siatkarskiego Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zatwierdź