Start Aktualności Nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów Nyskiej Akademii

Nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów Nyskiej Akademii

przez Nysa Hot

Wyróżniający się absolwenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie otrzymali statuetki „Nyska Nike”. Laureatami są osoby odnoszące sukcesy na wielu polach i zaangażowane w życie społeczności akademickiej. Honorowa statuetka jest przyznawana od 2007 roku. Statuetki wręczyli absolwentom – JM Rektor prof. Przemysław Malinowski oraz Prorektor ds. nauki i kształcenia ustawicznego prof. Tomasz Drewniak w obecności nauczycieli akademickich i opiekunów studentów.

Statuetki „Nyska Nike 2023” w tym roku otrzymali:

 • Dominika Dziedzic (filologia angielska) – za zaangażowanie w pomoc studentom przyjeżdżającym w ramach programu Erasmus do naszej Uczelni. Pani Dominika w trakcie studiów uzyskała ponadprzeciętne wyniki w nauce, uczestniczyła w dodatkowych zajęciach i programach, pełniła też funkcję starościny roku.
 • Jagoda Fuhrmann (dietetyka) – za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej. Pani Jagoda w trakcie studiów była członkiem Samorządu Studenckiego, starostą roku, reprezentowała Uczelnię i kierunek podczas wielu przedsięwzięć promocyjnych. Pełniła funkcję Przewodniczącej w Studenckim Kole Naukowym „SET POIN DIET”, prowadziła prelekcje wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu prawidłowego żywienia.
 • Paweł Gogola (jazz i muzyka estradowa) – za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej. Pan Paweł w trakcie studiów reprezentował Uczelnię i kierunek w wielu działaniach promocyjnych, zdobył liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach, aktywnie uczestniczył w działaniach Studenckiego Koła Naukowego Produkcji Muzycznej.
 • Aleksandra Kondracka (bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne I stopnia, specjalność kryminologia i kryminalistyka) – za sumienność i pracowitość przy organizacji i koordynacji wielu działań. Pani Aleksandra koordynowała przygotowanie debaty w j. angielskim nt. „Młodzież XXI wieku. Wyzwania i zagrożenia w mediach cyfrowych” oraz przygotowanie etiud filmowych. Za wartość edukacyjną, pomysłowość, oryginalność i walory artystyczne etiuda pt. „(Nie) mam dość cyberprzestrzeni” otrzymała nagrodę I stopnia. Absolwentka jest autorką artykułu naukowego, pełniła też funkcję przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego „BWN”.
 • Aneta Kowalska-Kocer (bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne I stopnia, specjalność kryminologia i kryminalistyka) – za sumienność i pracowitość przy organizacji i koordynacji wielu działań. Pani Aneta brała czynny udział w przygotowaniu debaty w j. angielskim nt. „Młodzież XXI wieku. Wyzwania i zagrożenia w mediach cyfrowych”, jest autorką artykułu naukowego, w trakcie studiów pełniła też funkcję starosty roku.
 • Wiktoria Łuczka (bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne II stopnia, specjalność służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego) – za współpracę z innymi studentami poprzez włączanie ich w działalność dydaktyczną i naukową. Pani Wiktoria jest autorką dwóch artykułów naukowych.
 • Piotr Marchewka (zarządzanie i inżynieria produkcji) – za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej. Pan Piotr pełnił funkcję przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego „ABACULUS”. Poszerzał swoją wiedzę i kompetencje biorąc udział w licznych projektach, kursach i szkoleniach. Absolwent wyróżniał się aktywnością na rzecz społeczności lokalnej i wolontariatu inicjując akcję „Korona Wypad”.
 • Sandra Przybyła (filologia germańska) – za angażowanie w życie społeczności akademickiej. Pani Sandra w trakcie studiów brała udział w licznych warsztatach i podróżach studyjnych, aktywnie działała w Studenckim Kole Naukowym Germanistów.
 • Paulina Stoedter (ratownictwo medyczne) – za bardzo duże zaangażowanie w życie społeczności akademickiej. Pani Paulina w trakcie studiów pełniła funkcję przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej „COR” oraz uczestniczyła w wielu szkoleniach, symulacjach, których adresatami byli mieszkańcy powiatu nyskiego.
 • Kamila Styś (filologia angielska) – za angażowanie w życie społeczności akademickiej. Pani Kamila w trakcie studiów brała udział w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i szkołach letnich, aktywnie działała w Studenckim Kole Naukowym „Active Minds”.
 • Paweł Szmigoń (bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne II stopnia, specjalność służby i formacje ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego) – za współpracę z innymi studentami. Pan Paweł opracował założenia do matrycy rozpoznania zagrożenia terrorystycznego, jest autorem artykułu naukowego. Praca magisterska Absolwenta została zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu.
 • Ewelina Waligóra (finanse i rachunkowość) – za aktywne uczestnictwo w życiu społeczności akademickiej. Pani Ewelina w trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w działalności Studenckich Kół Naukowych „SYMFONIA” oraz „BONUS”. Jest współautorką artykułów naukowych, brała udział w wielu szkoleniach, kursach podnosząc swoją wiedzę i umiejętności. Otrzymała miano wyróżniającego absolwenta kierunku finanse i rachunkowość. Realizowała płatny staż w Banku ING.
 • Natalia Wojciechowska-Pelc (kosmetologia) – za ogromne zaangażowanie w życie społeczności akademickiej. Pani Natalia w trakcie studiów pełniła funkcję starosty roku, reprezentowała Uczelnię i kierunek podczas wielu przedsięwzięć promocyjnych, aktywnie działała w Studenckich Kołach Naukowych „EZiS” oraz „Satya”, a także uczestniczyła w wielu szkoleniach, warsztatach i kursach podnosząc swoją wiedzę i umiejętności związane z kierunkiem studiów.
 • Krzysztof Zubrzycki (informatyka) – za aktywne uczestnictwo w licznych szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe. Dodatkowo Pan Krzysztof otrzymał miano wyróżniającego się absolwenta.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zatwierdź