Start Aktualności Nyska architektura oceniona pozytywnie

Nyska architektura oceniona pozytywnie

przez Nysa Hot

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową dla kierunku architektura na Wydziale Nauk Technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Taka ocena, wydana na kolejny sześcioletni okres wskazuje, że kierunek architektura PWSZ w Nysie jest bardzo dobrze przygotowany do prowadzenia procesu dydaktycznego pod względem kadry, treści programowych oraz infrastruktury dydaktycznej.


– Przyjęta przez Wydział Nauk Technicznych strategia szerokiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem Opolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, organów samorządu terytorialnego oraz krajowych i zagranicznych uczelni partnerskich, daje możliwość całościowego przygotowania absolwentów do wejścia na współczesny rynek pracy – podkreśla prof. Włodzimierz Stanisławski, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych PWSZ w Nysie.

 

Podczas wizytacji Zespołu Oceniającego PKA ocenie podlegał program studiów i warunki jego realizacji, w tym doświadczenie i kwalifikacje kadry dydaktycznej, wykorzystywane zasoby i infrastruktura, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, a także wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym oraz wejściu na rynek pracy.

W uzasadnieniu oceny Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza m.in., że treści kształcenia na ocenianym kierunku powiązano z potrzebami środowiska lokalnego w zakresie szeroko pojętego projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studenci mają możliwość wyboru specjalności, co pozwala na kształtowanie indywidualnej ścieżki rozwoju.

cof

Ponadto Zespół Oceniający PKA wskazuje na dobre praktyki prowadzenia studiów na kierunku architektura w PWSZ w Nysie – Umiejętne włączenie do obiegu programowego środowisk kształcenia innowacyjnych (cyfrowych) technik i technologii wspomagania artystycznego w architekturze, w tym artystycznej ekspozycji architektury poprzez iluminację architektoniczną, technologię laserową i wideoprojekcję, umożliwiające ich nowatorską implementację w dydaktyce i praktyce architektonicznej
oraz rozwijanie przedmiotów specjalnościowych.

Tak wysoka ocena daje nam dużo satysfakcji i motywacji do dalszej pracy dydaktycznej i organizacyjnej oraz staje się podstawą dalszego, systematycznego rozwoju kierunku i całej Uczelni – podsumowuje Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych – mgr inż. Marcin Zdanowicz.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zatwierdź