Start Aktualności Powiat Nyski dopłaci do remontów zabytków. Można składać wnioski

Powiat Nyski dopłaci do remontów zabytków. Można składać wnioski

przez Nysa Hot

Właściciele i posiadacze budynków wpisanych do rejestru zabytków – osoby fizyczne, instytucje, parafie, organizacje i stowarzyszenia oraz samorządy gmin, mogą do 31 marca składać w Starostwie Powiatowym w Nysie wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy obiektach zabytkowych w powiecie nyskim.

Dotacje na rozpoczęcie lub kontynuowanie prac restauratorskich i budowlanych, przyznawane są przez Zarząd Powiatu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Udzielenie dotacji może nastapić wyłącznie na podstawie wniosku złożonego przez wnioskodawcę.

Dotacja z budżetu Powiatu Nyskiego może być udzielona w wysokości do 50% nakładów niezbędnych na wykonanie zadania.

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
  • dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków,
  • kosztorys inwestorski przewidywanych prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia i składników cenotwórczych,
  • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli zakres prac wymaga uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego,
  • deklarację wielkości środków własnych przeznaczonych na wykonanie robót w roku budżetowym,
  • informację o wielkości środków przeznacoznych na wykonanie robót przyznanych przez inne podmioty.

Jeżeli prowadzone prace stanowią kontunuację prac rozpoczętych w latach poprzednich, wnioskodawca dołącza do wniosku kopię umowy, jeżeli została zawarta, a także protokół odbioru wykonanych do dnia złożenia wniosku robót podpisany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Wniosek można przesłać pocztą bądż pozostawić w urnie, która stoi przy wejściu do Starostwa Powiatowego w Nysie, w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, od godz. 7:30 do 15:30).

Źródło i foto: Starostwo Powiatowe w Nysie 

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zatwierdź