Start Aktualności PWSZ w Nysie jako pierwsza wdrożyła nowe systemy zarządzania

PWSZ w Nysie jako pierwsza wdrożyła nowe systemy zarządzania

przez Nysa Hot

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie jako pierwsza uczelnia wyższa w Polsce i jedna z nielicznych w Europie, wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią.

PWSZ w Nysie  uzyskała pozytywną rekomendację audytorów reprezentujących akredytowaną jednostkę certyfikującą, która oznacza wydanie certyfikatów przez akredytowane jednostki certyfikujące. Zintegrowany System Zarządzania dotyczy zarządzania jakością, środowiskiem i energią: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 50001:2018. Przygotowaniem PWSZ w Nysie do audytu na zgodność z wymaganiami trzech powyższych norm zajmował się Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania dr inż. Piotr Woźniak przy wsparciu z-cy Kanclerza mgra inż. Lesława Wierdaka.

Nasza Uczelnia już od kilku lat posiada wdrożony system zarządzania oparty na wymaganiach PN-EN ISO 9001:2015, który był wielokrotnie pozytywnie oceniany i certyfikowany natomiast nowością są dwa pozostałe standardy związane ze środowiskiem i energią.

Ograniczenie emisji pyłów i gazów, lepsza gospodarka odpadami, mniejsza uciążliwość oddziaływania na środowisko, niższe zużycie nośników energetycznych, wody, ciepła to tylko wybrane aspekty i cele wdrożonych systemów. Takie działania naszej Uczelni pozwolą w najbliższym czasie wyznaczać trendy nowoczesnego zarządzania uczelnią wyższą w Polsce, włączając w to szczególnie działania związane z ochroną środowiska i zmniejszeniem zużycia energii.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią opartego na światowych standardach PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 50001:2018 pozwoli naszej Uczelni już od Nowego Roku 2021 na m.in.:

– w zakresie Zarządzania Jakością:

 • systematyczny rozwój i ciągłe podnoszenie kwalifikacji całego personelu i jego zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • jeszcze bardziej profesjonalną działalność w zakresie kształcenia studentów, prowadzenia badań naukowych, działalności usługowej;
 • usprawnianie organizacji pracy Uczelni w celu zapewnienia realizacji jej zadań w sposób sprawny, kompetentny w terminach określonych przepisami prawnymi i aktami wewnętrznymi;
 • gromadzenie i wykorzystanie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach klientów koniecznej do doskonalenia świadczonych usług;
 • doskonalenie warunków obsługi studentów;
 • prowadzenie systematycznych audytów i przeglądów systemu oraz realizację działań korygujących i zapobiegawczych.

– w zakresie Zarządzania Środowiskiem:

 • poprawę efektów w zakresie ochrony środowiska;
 • osiągniecie mierzalnych celów środowiskowych;
 • budowę świadomości środowiskowej wśród studentów, pracowników, klientów Uczelni oraz gości;
 • monitorowanie skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskiem przez analizę realizacji celów środowiskowych wyznaczonych dla poszczególnych aspektów środowiskowych;
 • identyfikację, analizę i ewaluację ryzyka związanego z aspektami środowiskowymi, realizacją Programu Ochrony Środowiska, realizacją Planu Gospodarki Odpadami;
 • profesjonalizację ochrony klimatu i jakości powietrza, minimalizowanie zagrożenia hałasem;
 • prawidłowe gospodarowanie wodami oraz prawidłową gospodarkę wodno-ściekową;
 • prawidłową gospodarkę odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów.

– w zakresie Zarządzania Energią:

 • poprawę wyniku energetycznego uczelni i jego ciągłe doskonalenie poprzez zmniejszenie jednostkowego zużycia energii;
 • wspieranie zakupów projektów nowoczesnych rozwiązań zmniejszających zapotrzebowanie na energię całkowitą;
 • optymalizację i zużycia nośników energii przez prowadzenie okresowych przeglądów maszyn i urządzeń, które wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania na nośniki energetyczne;
 • preferowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych mających na celu zmniejszenie energii nośników energetycznych, zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawnymi uwzględniając politykę jakości środowiska oraz zużycia energii;
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie efektywności energetycznej i gospodarowania nośnikami energetycznymi.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odnosi się do zarządzania działalnością dydaktyczną, działalnością naukowo – badawczą oraz do działalności usługowej Uczelni.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zatwierdź