Start Aktualności Radni wracają do stacjonarnych sesji

Radni wracają do stacjonarnych sesji

Rajcowie będą obradować w Urzędzie Miejskim

przez Nysa Hot

29 września o godz. 9.00 odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Nysie. Po raz pierwszy od wielu miesięcy, rajcowie będą obradować w trybie stacjonarnym, a nie zdalnie. 

Porządek XLVI

Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 29 września 2021 roku, godz. 9.00

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Informacja z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze 2021 roku i realizacji inwestycji w placówkach oświatowych

6. Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa za 2020 r.

7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Towarowej

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Stanisława Dubois i Karpackiej

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otmuchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Powstańców Śląskich, Marii Rodziewiczówny, Jana Długosza, Elizy Orzeszkowej, Opawskiej, Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego i Bazaltowej

5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (obręb Góra Wieś dz. nr 20/31 k.m. 63)

6) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (dz. nr 818/1, 818/5, 818/7 Skorochów, dz. nr 676/263 Głębinów, dz. nr 230/3 i 230/4 Radzikowice)

7) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie

8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (działka nr 39 k.m. 55 poł. Górna Wieś)

9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego gruntu (dot. działek nr 18/3 i 18/4 k.m. 24 obręb Śródmieście)

10) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu ograniczonego (dot. działek nr 8/5 i nr 8/8 k.m. 18 obręb Śródmieście)

11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. mieszkalny nr 5 przy Pl.Staromiejski nr 6)

12) przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego (użytkowego) jego najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz najemcy

13) zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/563/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

14) zmiany uchwały Nr XXX/528/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

15) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa

16) ustalenia STATUTU Żłobka Miejskiego nr 3 „Dzwoneczek” w Nysie

17) wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Nysa a Gminą Skoroszyce dotyczącego zasad pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Nysa niepublicznym żłobkom działającym na terenie Gminy Nysa na dzieci z terenu Gminy Skoroszyce

18) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok

19) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

8. Sprawy różne, wolne wnioski

9. Zakończenie obrad

Foto: Gmina Nysa

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zatwierdź