Start Aktualności Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania i absolutorium

przez Nysa Hot

Najważniejszym punktem XLVIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 23 maja w Muzeum Powiatowym w Nysie, było podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2022 r.

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła prezentacja i podsumowanie kluczowych działań Zarządu Powiatu, ujętych w Raporcie o stanie Powiatu Nyskiego za 2022 rok. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem Radni zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania dla Starosty i całego Zarządu Powiatu.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok i zaopiniowaniu przez Komisje, Radni udzielili również absolutorium Zarządowi Powiatu. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Rada ocenia pracę organu wykonawczego – zarządu – w zakresie działalności finansowej powiatu.

Zarząd otrzymał wotum zaufania i absolutorium bezwzględną większością głosów.

Dochody powiatu wyniosły w 2022 roku 179 570 540,22 zł, tj. 107,17% planu. Wydatki natomiast ukształtowały się na poziomie 203 225 369,83 zł stanowiąc 91,60 % założonego planu.

Ponadto Radni debatowali m.in. nad sprawozdaniem z działalności PKS w Nysie oraz sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Warto podkreślić także, że Radni przyjęli wszystkie uchwały, zgłoszone na XLVIII sesji Rady Powiatu, w sprawie: udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie, Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Michała Archanioła w Szklarach, Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Nowym Lesie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane, zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2023 r. oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028.

Powiązane artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zatwierdź